مقالات

 • تغيير ميدهی يا نتايج كنونی را مي پذيری؟

  هر تغييری با تغيير در درون ما شروع می شود. زمانيكه از نتايج حاصل ناراضی باشيم و يا عدم رضايت كامل داشته باشيم، در اين صورت است كه نياز به تغيير را در خود حس می كنيم. در واقع برای بدست آوردن نتايج مطلوب خودمان، نياز به تغيير در ما تقويت مي شود و این امر به گونه ای تغییر در جهت رشد و توسعه فردی ما محسوب می شود.

 • چند بار تلاش می كنيد تا به نتيجه برسيد؟

  زندگی مانند يک كرم قطبی است. اگر این جمله برای شما هم عجیب است داستان كرم پشمالوی قطبی را برايتان بازگويی می كنم تا معانی اميد، تلاش و استمرار را بهتر درک کنید.

 • دوران گذار

  نکته قابل توجه در مسیر تغییرات این است که زمانی که تصمیم به تغییر می‌گیریم، در آغاز راه موج اظهار نظر های اطرافیان به سمت ما هجوم می ‌آورد، که بیشتر در خصوص نقص‌ ها و کاستی‌ های کار می باشد. در این شرایط اگر مسیر برایمان واضح نباشد و هیچ تصویری از نتیجه کار نداشته باشیم اظهار نظر های اطرافیان ما را سردرگم می‌کند. در نتیجه خیلی سریع ناامید می شویم و نمی‌ توانیم با مشکلات مسیر دست و پنجه نرم کنیم و در نهایت از ادامه مسیر منصرف می‌شویم.

 • اعجاز نوشتن

  اهمیت نوشتن اهداف زمانی به درستی درک می شود که بدانید اینکار چه تاثیرات و فوایدی برای شما دارد. در ادامه برخی از این ویژگی ها را مورد بررسی قرار می دهیم تا این مساله برای شما روشن شود.