تفکر


بدون شک برای موفقیت در هر زمینه ای، باید در رابطه با آن زمینه اطلاعات داشته باشید. بخشی از این اطلاعات از طریق تفکر فردی شکل می گیرد. همه ما همواره در حال تفکر در مورد اتفاقات روزمره، برنامه های آینده و کار هایی که قصد انجام آن ها را داریم، می باشیم. گاهی اوقات پیش می آید که حتی احساس می کنیم کاری را بدون تفکر یا Thinking  انجام داده ایم، اما بد نیست بدانید که این دسته از رفتار ها نیز به تفکر ارجاع داده می شوند. زمانی که شما می خواهید از جایتان بلند شوید، تفکر انجام داده اید، شاید احساس نشود اما چون زمانی که برای اولین بار این کار را انجام داده اید (ممکن است لحظاتی را صرف فکر کردن کرده باشید)، پس در ناخوداگاه شما چیزی به نام برخاستن، ثبت شده است. در نتیجه هر زمان که می خواهید از جای خود به پا خیزید، ذهن شما به سمت همان ثبت واقعه برخاستن می رود و سعی در تقلید آن دارد. شاید این مثال، ساده ترین معنی تفکر باشد. اما فکر کردن به صورت گسترده تری در روزمره ما تاثیر می گذارد و صرفا به رفتار های طبیعی و ارتباط های کلامی فرد خلاصه نمی شود.
اگر در مقالات موفقیت چشمتان به تفکر خلاق یا تفکر مفهومی خورده باشد، حتما برایتان سوال شده است که این عبارات به چه معناست و چه کاربرد هایی دارند؟ ابتدا بررسی می کنیم که تفکر مفهومی چیست؟ تفکر مفهومی به معنای این است که شما مفاهیم یک موضوع را به طور کامل درک و توانایی تجزیه و تحلیل آن را داشته باشید. به بیان دیگر، باید درک کاملی از آنچه که می خواهید و اینکه چطور به آن می توانید برسید، داشته باشید. تفکر خلاق نیز بعد دیگری از تفکر است که کمک بزرگی در رشد و توسعه کسب و کار، رسیدن به موفقیت و زمینه های دیگر دارد. در این باره می توانید بیشتر در مطلبی تحت همین عنوان در همین وبسایت مطالعه کنید.

مقوله تفکر، در زمینه های دیگری مثل روانشناسی نیز بسیار مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی تفکر از نظر روانشناسی، بیشتر به یادگیری فرد اشاره دارد. در واقع روانشناسی تفکر، به گونه ای است که ظرفیت های ذهنی فرد را در زمینه اندیشیدن و یادگیری بررسی می کند. همانطور که همه ما می دانیم، افراد از لحاظ ضریب هوشی، به دسته های مختلفی طبقه بندی می شوند. این ضریب هوشی در قدرت اندیشیدن آن ها تاثیر مستقیم داشته که در روانشناسی به طور دقیق و علمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. اما به خاطر داشته باشید، کسی که ضریب هوشی متوسطی دارد، لزوما در تفکر و اندیشه، عملکرد ضعیفی نخواهد داشت.
اگر در برخی مواقع احساس می کنید که قدرت تصمیم گیری و فکر کردن به مساله ای را ندارید، قطعا به خاطر عدم وجود مهارت های تفکر در شماست که می توان با چند تکنیک ساده در تصمیم گیری سریع و اندیشیدن در مواقع بحرانی، به راحتی این مشکل را بر طرف کرد. یکی از مهم ترین تکنیک های تفکر صحیح، واقع بین بودن و سنجش همه جوانب حاکم بر مساله می باشد. شما زمانی می توانید راجع به مساله ای تصمیم درست را بگیرید که به آن اشراف نسبی داشته و همه جوانب و تاثیراتی که در آینده خواهند گذاشت را تا حدودی بدانید. نکته دیگر قابل توجه در این مقوله این است که تفکر بیش از حد به معنای موفقیت بیشتر نیست. شما باید یاد داشته باشید چگونه و چه زمانی به مساله ای بیاندیشید، چرا که تفکر بیش از حد جز مشغول کردن بی فایده ذهن و آشفته کردن شما، هیچ تاثیری در رفتارتان نخواهد گذاشت. تکنیک آخری که می توان یاد آور شد، اختصاص زمانی مشخص برای تفکر است. اگر اهل خواندن مقاله درباره تفکر باشید، قطعا با این تکنیک آشنایی دارید. این تکنیک می خواهد ذهن شما در زمانی مقرر به موضوعی مشخص فکر کند تا به نحوی آن را تحت تربیت و آموزش قرار داده و خود را عادت به درست فکر کردن در مورد مسائل پیرامون خود بدهید.
در مجموع می توان گفت همانطور که افراط و تفریط در هیچ زمینه ای نتایج خوبی به بار نخواهند داشت، در اندیشیدن نیز نباید افراط و تفریط صورت پذیرد. پس سعی کنید با تکنیک های ذکر شده یا هر تکنیک دیگری که بلدید، ذهن خود را طوری تمرین دهید تا در هر لحظه برای تصمیم گیری و تفکر آماده باشد. در حقیقت باید همیشه آمادگی ذهنی برای مسائل جدید داشته باشید تا بتوانید به بهترین نحو ممکن پاسخگو بوده و از شکست های احتمالی جلوگیری نمایید. بدون شک یکی از کلید های موفقیت، تفکر سالم و تصمیم گیری صحیح می باشد.