Live SliderGet Started with Live Slider
Use the "Manage" option to add slides.

قوانین رشد و توسعه فردی


همه ما چارچوب هایی را برای زمینه های مختلف زندگی خود تعیین می کنیم که از آن به عنوان قوانین یاد می کنیم. حال برای توسعه فردی نیز قوانین رشد و توسعه فردی یا Individual Development Laws تعریف می شود. برای درک بهتر این موضوع باید تعریف دقیق تری از توسعه فردی داشته باشیم یا بهتر است بگوییم رشد شخصی چیست؟ رشد شخصی همان ارتقاء توانایی های فیزیکی و ذهنی است که به شما در رسیدن به اهدافتان کمک می کند یا به نوعی شتاب دهنده شما در موفقیت است. برای آگاهی از نحوه تقویت این ویژگی مقالات و کتاب های توسعه فردی زیادی توسط محقیق این موضوع گردآوری شده اند. مسلما با مطالعه این نوشته ها می توانید دید جامع تری نسبت به نیاز های شخصی خود در زمینه رشد فردی، پیدا کنید. پس از شناسایی نیاز ها راه های توسعه فردی مطرح می شود که می توانید از تمرینات گفته شده برای رشد و تعالی فردی استفاده کنید. 

قوانین رشد و توسعه فردی


همه ما می دانیم که هر چه توانمند تر باشیم، نرخ شکست کاهش و نرخ موفقیت افزایش می یابد. این توانمندی را می توان از طریق رشد فردی کسب کرد یا به عبارتی می توان گفت رابطه رشد فردی و موفقیت رابطه ای است مستقیم که با رشد یکی، دیگری نیز افزایش می یابد. اما از آن جا که همه کار ها با برنامه ریزی بهتر پیش می رود، داشتن یک برنامه رشد فردی نیز در این زمینه موثر خواهد بود. این برنامه را می توان توسط قوانین رشد و توسعه فردی که برای هر کس تعریف منحصر بفردی دارد، پیاده سازی کرده و طبق آن پیشرفت داشت. همه آن چیزی که نیاز دارید یک کاغذ و خودکار و مقدار زیادی خودشناسی است. یک جدول برای خود تنظیم کنید که در آن زمان هایی که می خواهید تمرینات رشد فردی را انجام دهید نوشته باشید. یادتان نرود که هدف اصلی خود را با فونت درشت در بالا و وسط برگه بنویسید. به قدرت تاثیر گذاری نوشتن و یادداشت برداری از پیشرفت خود ایمان بیاورید. از جمله تمریناتی که رشد فردی را به همراه دارد در واقع همان یادگیری است. در برنامه ای که برای خود در نظر گرفته اید بخش عمده ای را به مطالعه اختصاص دهید. تقریبا نصف زمانی که به مطالعه اختصاص داده اید را به مطالعه تخصصی در رابطه با هدف خود تخصیص دهید. از باقیمانده زمان خود در برنامه ای که طراحی می کنید بخشی را به یادگیری یک زبان جدید اختصاص دهید، اگر توانایی رفتن به کلاس های زبان مختلف را ندارید، از دوره های غیر حضوری یا باز هم یار همیشگی یعنی کتاب استفاده کنید. حل پازل و جدول هایی مثل سودوکو نیز تاثیر به سزایی دارند چرا که باعث افزایش قدرت تمرکز و تفکر شما می شوند. ورزش کردن نیز یکی دیگر از عوامل مهم و موثر در این زمینه است که به افزایش روحیه و انگیزه شما کمک می کند. 
در نهایت شما یک برنامه کلی از رشد فردی خود خواهید داشت که می توانید روز به روز روی افزایش دقت این برنامه مانور داده و در نهایت یک راهنمای جامع برای خود تهیه کنید. همه آن چیزی که بعد از دستیابی به این راهنما می خواهید، تعهد به برنامه و داشتن اعتماد به نفس برای ادامه راه است.

عناوین مرتبط: تغییر رفتار, شخصیت چیست