قدرت ذهن

 

می خواهیم بدانیم قدرت ذهن چیست؟ و تحقیق در مورد قدرت ذهن انجام دهیم. در واقع می توان اینطور بیان کرد که: تمامی حرکات و رفتار های ما در زندگی روزانه خود از قدرت ذهن ‌ما نشات می گیرد.  
برای انجام هر کار به مهارت ذهنی نیاز دارید و این ذهن شما است که دستور می دهد شما در طول روز چه کار هایی را انجام دهید و چه کار هایی را انجام ندهید.
بخشی از ذهن شما دارای تفکراتی هستند، تفکراتی که به آن ها فکر می کنید و آن تفکرات واقعی می شوند.
ذهن شما هر چه را که ببیند و بشنود قبول و ثبت می کند. ذهن شما برای باور تغییرات ساده نیازمند چندین روز است.
مثلا شما جاى ساعت دیوارى خانه را عوض می کنید. می بینید که تا ماه ها هنوز روى دیوار ناخودآگاه دنبال آن می گردید.
شما باید همیشه ذهن خود را مدیریت کنید. نباید این اجازه را به ذهن خود بدهید که آزادانه تصمیم بگیرد.
با مدیریت کردن ( power of mind) به تمام خواسته هایمان در زندگی می رسیم و هر انسانی فقط خودش می تواند ذهنش را مدیریت کند.
حال می خواهیم در مورد ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه انسان صحبت کنیم:
ذهن خودآگاه انسان شامل عملکرد های انسان است. مثلا شما اراده می کنید که ورزش کنید و یا حتی اراده می کنید که دستتان را تکان دهید این ها همه شامل ذهن خودآگاه انسان می شود.
ذهن ناخودآگاه انسان از قبل تولد شروع به کار می کند و تا چند روز بعد از مرگ انسان به کار خود ادامه می دهد. ذهن ناخودآگاه انسان احساسات، تخیلات، عادات و ... را در بر می گیرد. جالب است بدانید قدرت ذهن ناخودآگاه از ذهن خودآگاه بیشتر است.
نقش قدرت ذهن در موفقیت
برای رسیدن به هدف مشخصی ذهن شما نقش اصلی را دارد و شما نیازمند یک ذهن قوی هستید. زمانی که شما قصد انجام کاری را دارید این ذهن شما است که آن کار را برای شما سخت یا آسان می کند. به طور مثال: شما قصد خرید ماشین را دارید و هر روز به آن فکر می کنید. طوری فکر کنید که انگار به آن ماشین رسیده اید و حال ذهن شما آماده است و این را در دنیای واقعی می سازد و شما را به آن ماشین یا هر کار دیگری که قرار است انجام دهید نزدیک تر می کند. همه چیز در مورد قدرت ذهن بستگی به خود شما دارد.
مثلا اگر مدام بگویید " من نمی توانم "
شما به این باور رسیده اید که دیگر نمی توانید کاری را انجام دهید و دیگر قادر به انجام کاری نیستید و این باعث می شود مشکلات بیشتری به وجود آید. افکار منفی نمی گذارند شما به اهداف خود برسید.
اما زمانی که بگویید " من می توانم " به موفقیت نزدیک و نزدیک تر می شوید.
برای تقویت ذهن خود:
افکار منفی و یا حتی آدم های منفی را از خود دور کنید.
همیشه مثبت فکر کنید.
هدفی مشخص و برنامه ریزی داشته باشید.
انگیزه بسیار بالایی داشته باشید.
 تجسم و تمرکز بالایی از آن کار را داشته باشید.

در سایت دکتر حسین خراشادی قصد داریم مباحث و مهارت هایی همچون قدرت ذهن که تاثیر بسزایی در رشد و پیشرفت شما دارند و سبب رسیدن شما به اهدافتان می شود را مورد بررسی قرار دهیم و اطلاعات ارزشمندی را به شما منتقل کنیم.

عناوین مرتبط: معرفی کتاب, مقالات رایگان موفقیت